Erik Luiken: Homecoach

Een coach; in het Nederlands vertaald een begeleider

Wanneer we zoeken naar het woord coach in de “Dikke van Dale”, of op internet “googlen” dan komen we het volgende tegen; Een coach, een begeleider houdt zich op professionele basis bezig met het BEGELEIDEN van een persoon bij:

  • het uitvoeren van complexe handelingen
  • het vinden van antwoorden op vragen
  • het vinden van oplossingen voor problemen
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden

Dit alles met het doel om samen met de gecoachte een optimaal resultaat te behalen.

Van origine

Rond 1840 werd het woord coach voor het eerst gebruikt bij de universiteit van Oxford Engeland, om een een privé-leraar aan te duiden die studenten voorbereidde op een tentamen. In 1889 wordt de term voor het eerst genoemd in de sportwereld om iemand die een roeiteam begeleidde aan te duiden. In de jaren van '80 van de vorige eeuw werd het woord coaching geïntroduceerd in het zakelijke spraakgebruik. In 1988 was coaching ingeburgerd.

Erik Luiken

“Universiteit van Oxford Engeland

Coaching in de sportwereld

Het woord 'coach' werd in de SPORT voor het eerst in de huidige betekenis gebruikt. sIn de sportwereld houdt de coach nadat hij/zij zelf de nodige ervaring heeft opgedaan zich bezig met de gecoachte opdat deze door zijn/haar advies tot betere prestaties kan komen.

Begeleider en adviseur

Een coach is niet uitsluitend een begeleider die zich alleen met het resultaat bezighoudt, maar ook een BEGELEIDER, adviseur van de gecoachte op het gebied gerelateerd aan die activiteiten waar de coach voor ingezet wordt. Uw wooncoach, Erik Luiken heeft de nodige ervaring opgedaan in de aankoop, verkoop en taxatie van woningen.

De nodige ervaring

Bovendien heb ik de nodige ervaring en grote interesse op het gebied van bouw. Hiermee wil ik de cliënt een dienst bewijzen en adviseren in de aan- of verkoop van een nieuwe woning. Daarbij kijk ik ook of er met eenvoudige aanpassingen meer mogelijkheden met dezelfde cq huidige woning zijn. Denk hier bijvoorbeeld aan het rolstoelvriendelijk maken door eenvoudig de drempels te verwijderen en een doorpost te verbreden. De keuken te verlagen en in de badkamer een aanpassing te maken.

Als u meer informatie wilt over uw woonwensen sta ik u graag te hulp. Voor meer informatie kunt u hier terecht door een vrijblijvende offerte aan te vragen.